Curs de RTS –Prima atestare/prelungire

Curs de RTS –Prima atestare (Responsabil Tehnic cu Sudura)  –    16 ore

Curs de RTS –Prelungire atestat (Responsabil Tehnic cu Sudura)  –12 ore

Informatii si inscrieri pe adresa conectingcurs@gmail.com                   0740/ 12 17 19


 • Studii necesare: superioare tehnice de lungă/scurtă durată și vechime în specialitate de minimum 2 ani sau studii medii tehnice (specialitatea sudura) de maistru ori tehnician și o vechime de minimum 5 ani, in domeniul tehnic. 

 Tematica cursului:

 • Legislație, standarde, normative specifice activității
 • Materiale utilizate la executarea operațiilor de sudare
 • Condiții tehnice privind realizarea îmbinărilor sudate
 • Examinari nedistructive și distructive ale imbinărilor sudate
 • Intocmirea documentațiilor tehnice
 • Aplicații practice, studii de caz

  In vederea prelungirii atestatului ca personal tehnic de specialitate, obținut în baza Ordinului 165/2011, persoanele atestate vor depune la ISCIR cu cel puțin 30 de zile înainte de data expirării atestatului  documentele prevăzute în ordinul menționat mai sus.

Pentru prelungirea Atestatului de personal tehnic de specialitate NU se susține examen.

 Tematica cursului:

 • Modificări legislative și ale prescripțiilor tehnice ISCIR
 • Efectuarea activităților specifice prin prisma modificărilor legislative și ale prescripțiilor tehnice ISCIR
 • Aspecte tehnice specifice legate de activitatea desfașurată ca RTS
 • Aplicații practice, studii de caz, rezultate ca urmare a activității ca RTS

 

Societăţile comerciale care desfăşoară activităţi care cad sub incidenţa ISCIR și care dețin/utilizează instalații/echipamente din domeniul ISCIR, au obligația să asigure operator autorizat. In acest sens Ordinul Ministerului Economiei – Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 165 din 04.07.2011 reglementează metodologia de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR şi are ca scop formarea profesională a personalului în conformitate cu cerinţele specifice ale prescripţiilor tehnice privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor/ echipamentelor, în domeniul instalaţiilor sub presiune, ale instalaţiilor de ridicat şi al aparatelor consumatoare de combustibil.
Pentru a vă veni în sprijinul dumneavoastră organizăm cursuri de instruire în vederea prelungirii valabilității atestatului/ cursuri de instruire pentru atestarea responsabiliilor pentru instalații sub presiune:

 

About the Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may also like these