CURS OPERATOR RSVTI –MODUL A – Autorizare

CURS OPERATOR RSVTI –MODUL A – Autorizare ca operator RSVTI(operator Responsabil cu Supravegherea și Verificarea Tehnică a Instalațiilor)

Informatii si inscrieri pe adresa conectingcurs@gmail.com                   0740/ 12 17 19


  • Studii necesare: studii superioare sau studii medii tehnice

Tematica cursului:

  • Legislație, standarde, normative specifice activității
  • Hotărâri ale Guvernului care transpun Directive Europene specifice
  • Prescripții tehnice
  • Responsabilitățile operatorului RSVTI
  • Autorizarea functionării instalațiilor și verificarea în timpul exploatării, periodic, la scadență, dupa reparații
  • Autorizarea / prelungirea valabilității autorizațiilor personalului de deservire

Societăţile comerciale care desfăşoară activităţi care cad sub incidenţa ISCIR și care dețin/utilizează instalații/echipamente din domeniul ISCIR, au obligația să asigure operator autorizat. In acest sens Ordinul Ministerului Economiei – Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 165 din 04.07.2011 reglementează metodologia de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR şi are ca scop formarea profesională a personalului în conformitate cu cerinţele specifice ale prescripţiilor tehnice privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor/ echipamentelor, în domeniul instalaţiilor sub presiune, ale instalaţiilor de ridicat şi al aparatelor consumatoare de combustibil.
Pentru a vă veni în sprijinul dumneavoastră organizăm cursuri de instruire în vederea prelungirii valabilității atestatului/ cursuri de instruire pentru atestarea responsabiliilor pentru instalații sub presiune:

 

About the Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may also like these