Category Archives: Tehnic

Tamplar universal

Tags :

Category : Tehnic

Curs calificare COD N.C.7422.2.1

Durata: 4 luni
Necesar la calificarii de tâmplar universal
Conditii de acces: învatamânt obligatoriu

CUI SE ADRESEAZA ACEST CURS?
Persoanelor care vor sa profeseze în domeniul tehnic, respectând cerintele UE;
Persoanelor care vor sa avanseze în cariera prin urmarea cursului de calificare;
Persoanelor care vor sa-si însuseasca cunostintele necesare gestionarii unei afaceri în domeniul tehnic, de la cei mai buni specialisti din acest domeniu.
Tâmplarul produce, decoreaza si repara mobila si alte produse din lemn: îmbina, preseaza, încleiaza, ajusteaza si finiseaza; produce si repara obiecte din lemn de diverse dimensiuni. În vederea realizarii acestor scopuri trebuie sa aiba notiuni pentru a interpreta desenul tehnic, trebuie sa stie sa croiasca materialul lemnos, sa asambleze elementele si subansamblele precum si sa stie sa asambleze elementele masive. De asemenea trebuie sa stie sa finiseze ansamblele si subansamblele precum si sa pregateasca materialul lemnos în vederea executarii sculpturilor.

UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL ?
Programul este certificat de Ministerul Muncii, si Ministerul Educatiei, si este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor – CNFPA/ ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari). Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeana.

COMPETENTE DOBANDITE:
1.Aplicarea formei de lucru în echipa
2.Aplicarea normelor si principiilor de protectie a muncii
3.Aplicarea procedurilor de calitate
4.Comunicarea interactiva la locul de munca
5.Planificarea sarcinilor ai a timpului de munca
6.Ambalarea corpurilor de mobilier
7.Aplicarea normelor de tehnica securitatii muncii
8.Asamblarea elementelor masive
9.Asamblarea elementelor si subansamblelor
10.Confectionarea ambalajelor pentru corpurile de mobilier
11.Croirea materialului lemnos
12.Finisarea elementelor, subansamblelor si ansamblelor
13.Interpretarea desenului tehnic
14.Pregatirea furnirelor estetice si a înlocuitorilor
15.Pregatirea panourilor din PAL pentru furniruire
16.Prelucrarea mecanica a panourilor din PAL furniruit
17.Prelucrarea mecanica a semifabricatelor din lemn masiv

CONDITII DE INSCRIERE :
Conditii de înscriere: învatamânt obligatoriu.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
Copie CI / BI;
Copie certificat de nastere;
Copie certificat de casatorie (daca este cazul)
Copia ultimului act de studii;
Adeverinta medicala (cu specificatia clinic sanatos);

TAXA DE CURS
Formalitatile de înscriere;
Activitatea de curs (teoretica si practica);
Suportul de curs;
Examenul de absolvire;
Eliberarea certificatului de calificare CNFPA/ ANC, recunoscut de MMFPS si MECTS.

CERTIFICARE CURS:
În urma absolvirii cursurilor se obtine un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei, însotit de suplimentul descriptiv ce va confirma competentele dobândite.

EXAMENUL DE ABSOLVIRE
Examenul de absolvire consta într-o proba teoretica (test scris) si o proba practica.

CUM MA ÎNSCRIU LA ACEST CURS
Vezi pagina de CONTACT pentru mai multe detalii sau inscrie-te direct in sectiunea INSCRIERE

Pentru alte detalii sau informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati la numarul de telefon +40 752 530 070, sau pe urmatoarele adrese de e-mail: office@cursuricalificarebrasov.ro sau cursuricalificarebrasov@gmail.com


Operator la prelucrarea maselor plastice

Curs perfectionare COD COR 841203

Durata: 3 luni
Utilitate curs: pentru obtinerea specializarii de operator la prelucrarea maselor plastice
Conditii de acces: învatamânt obligatoriu

CUI SE ADRESEAZA ACEST CURS?
Persoanelor care vor sa profeseze în domeniul tehnic, respectând cerintele UE; Cursul pregateste personal calificat, operator la prelucrarea maselor plastice în vederea executarii de produse din materiale plastice termoreactive si materiale plastice termoplastice utilizate în diverse domenii: agricultura, constructii de masini, chimie, bunuri de larg consum, industria auto, industria electrotehnica.
Persoanelor care vor sa avanseze în cariera prin urmarea cursului de perfectionare;
Persoanelor care vor sa-si însuseasca cunostintele necesare în domeniu, de la cei mai buni specialisti din acest domeniu.

UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL ?
Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, si este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor – CNFPA/ ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari). Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeana.

COMPETENTE DOBANDITE:
1.Comunicarea la locul de munca;
2.Lucrul în echipa;
3.Dezvoltarea profesionala;
4.Aplicarea normelor de securitate si sanatate în munca (NSSM) si a normelor pentru prevenirea si stingerea incendiilor (NPSI);
5.Organizarea locului de munca;
6.Planificarea activitatii zilnice;
7.Asigurarea calitaâii lucrarilor executate;
8.Pregatirea instalatiilor, utilajelor si dispozitivelor specifice prelucrarii materialelor plastice;
9.Pregatirea materiilor prime;
10.Executarea produselor din materiale plastice termoreactive;
11.Executarea produselor din materiale plastice termoplastice

CONDITII DE INSCRIERE
Conditii de înscriere: liceal
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
Copie CI / BI;
Copie certificat de nastere;
Copie certificat de casatorie (daca este cazul)
Copia ultimului act de studii;
Adeverinta medicala (cu specificatia clinic sanatos);

TAXA DE CURS
Formalitatile de înscriere;
Activitatea de curs (teoretica si practica);
Suportul de curs;
Examenul de absolvire;
Eliberarea certificatului de calificare CNFPA/ ANC, recunoscut de MMFPS si MECTS.

CERTIFICARE CURS
În urma absolvirii cursurilor se obtine un certificat de specializare recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, însotit de suplimentul descriptiv ce va confirma competentele dobândite.

EXAMENUL DE ABSOLVIRE
Examenul de absolvire consta într-o proba teoretica (test scris) si o proba practica.

CUM MA ÎNSCRIU LA ACEST CURS
Vezi pagina de CONTACT pentru mai multe detalii sau inscrie-te direct in sectiunea INSCRIERE

Pentru alte detalii sau informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati la numarul de telefon +40 752 530 070, sau pe urmatoarele adrese de e-mail: office@cursuricalificarebrasov.ro sau cursuricalificarebrasov@gmail.com


Lucrător în structuri pentru construcţii

Category : Tehnic

COD N.C. 7122.1.3

Durata: 3 luni
Necesar la obtinerea calificarii de lucrator în structuri pentru constructii
Conditii de acces: minim 4 clase

CUI SE ADRESEAZA ACEST CURS?
Persoanelor care vor sa profeseze în domeniul constructiilor, respectând cerintele UE;
Persoanelor care vor sa avanseze în cariera prin urmarea cursului de calificare;
Persoanelor care vor sa-si însuseasca cunostintele necesare gestionarii activitatii în domeniul constrctiilor, de la cei mai buni specialisti din acest domeniu.

UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL ?
Programul este certificat de Ministerul Muncii, si Ministerul Educatiei, si este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor – CNFPA/ ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari). Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeana.

COMPETENTE DOBANDITE:
1. Comunicare si numeratie
2. Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei
3. Igiena si securitatea muncii
4. Lucrul în echipa
5. Organizarea locului de munca
6. Pregatirea pentru integrarea la locul de munca
7. Tranzitia de la scoala la locul de munca
8. Rezolvarea de probleme
9. Satisfacerea cerintelor clientilor
10. Notiuni generale despre constructii
11. Materiale de constructii
12. Planuri pentru constructii
13. Prelucrarea materialelor
14. Sapaturi si sprijiniri
15. Cofraje din lemn
16. Lucrari simple de armare
17. Lucrari de betoane
18. Zidarii simple de caramida
19. Tencuieli obisnuite driscuite

CONDITII DE INSCRIERE :
Conditii de înscriere: minim 4 clase
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
Copie CI / BI;
Copie certificat de nastere;
Copie certificat de casatorie (daca este cazul)
Copia ultimului act de studii;
Adeverinta medicala (cu specificatia clinic sanatos);

TAXA DE CURS
Formalitatile de înscriere;
Activitatea de curs (teoretica si practica);
Suportul de curs;
Examenul de absolvire;
Eliberarea certificatului de calificare CNFPA/ ANC, recunoscut de MMFPS si MECTS.

CERTIFICARE CURS:
În urma absolvirii cursurilor se obtine un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, si de Ministerul Educatiei, însotit de suplimentul descriptiv ce va confirma competentele dobândite.

EXAMENUL DE ABSOLVIRE
Examenul de absolvire consta într-o proba teoretica (test scris) si o proba practica.

CUM MA ÎNSCRIU LA ACEST CURS
Vezi pagina de CONTACT pentru mai multe detalii sau inscrie-te direct in sectiunea INSCRIERE

Pentru alte detalii sau informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati la numarul de telefon +40 752 530 070, sau pe urmatoarele adrese de e-mail: office@cursuricalificarebrasov.ro sau cursuricalificarebrasov@gmail.com


Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic

Curs calificare: COD NC 7214.2.1

Durata: 3 luni
Necesar la calificarii de lacatus constructii metalice si utilaj tehnologic
Conditii de acces: învatamânt obligatoriu

CUI SE ADRESEAZA ACEST CURS?
Persoanelor care vor sa profeseze în domeniul tehnic, respectând cerintele UE;
Persoanelor care vor sa avanseze în cariera prin urmarea cursului de calificare;
Persoanelor care vor sa-si însuseasca cunostintele necesare gestionarii unei afaceri în domeniul tehnic, de la cei mai buni specialisti din acest domeniu.

UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL ?
Programul este certificat de Ministerul Muncii, si Ministerul Educatiei si este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor – CNFPA/ ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari). Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeana.

COMPETENTE DOBANDITE:
1. Comunicare si numeratie
2. Tehnologia informatiei si comunicatiei aplicata
3. Asigurarea calitatii
4. Igiena si securitatea muncii
5. Lucrul în echipa
6. Interpretarea documentatiilor tehnice
7. Utilizarea dispozitivelor si masinilor de ridicat si transportat
8. Protectia anticoroziva a suprafetelor
9. Executarea constructiilor metalice
10. Utilizarea masinilor si dispozitivelor specifice executarii constructiilor metalice si utilajului tehnologic
11. Constructia utilajului tehnologic prin industria chimica
12. Constructia utilajului tehnologic pentru materiale de constructii
13. Materiale utilizate în constructia utilajului tehnologic
14. Revizia si întretinerea constructiilor metalice

CONDITII DE INSCRIERE :
Conditii de înscriere: învatamânt obligatoriu.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
Copie CI / BI;
Copie certificat de nastere;
Copie certificat de casatorie (daca este cazul)
Copia ultimului act de studii;
Adeverinta medicala (cu specificatia clinic sanatos);

TAXA DE CURS
Formalitatile de înscriere;
Activitatea de curs (teoretica si practica);
Suportul de curs;
Examenul de absolvire;
Eliberarea certificatului de calificare CNFPA/ ANC, recunoscut de MMFPS si MECTS.

CERTIFICARE CURS:
În urma absolvirii cursurilor se obtine un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei, însotit de suplimentul descriptiv ce va confirma competentele dobandite.

EXAMENUL DE ABSOLVIRE
Examenul de absolvire consta într-o proba teoretica (test scris) si o proba orala.

CUM MA ÎNSCRIU LA ACEST CURS
Vezi pagina de CONTACT pentru mai multe detalii sau inscrie-te direct in sectiunea INSCRIERE

Pentru alte detalii sau informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati la numarul de telefon +40 752 530 070, sau pe urmatoarele adrese de e-mail: office@cursuricalificarebrasov.ro sau cursuricalificarebrasov@gmail.com


Electrician exploatare medie şi joasă tensiune

Tags :

Category : Tehnic

Curs calificare COD N.C. 7245.2.6

Durata: 4 luni
Necesar la obtinerea calificarii de electrician exploatare medie si joasa tensiune
Conditii de acces: învatamânt obligatoriu

CUI SE ADRESEAZA ACEST CURS?
Persoanelor care vor sa profeseze în domeniul tehnic, respectând cerintele UE;
Persoanelor care vor sa avanseze în cariera prin urmarea cursului de calificare;
Persoanelor care vor sa-si însuseasca cunostintele necesare gestionarii unei afaceri în domeniul tehnic, de la cei mai buni specialisti din acest domeniu.

UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL ?
Programul este certificat de Ministerul Muncii, si Ministerul Educatiei, si este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor – CNFPA/ ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari). Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeana.

COMPETENTE DOBANDITE:
1. Comunicare si numeratie;
2. Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei;
3. Asigurarea calitatii;
4. Dezvoltarea personala în scopul obtinerii performantei;
5. Igiena si securitatea muncii;
6. Lucrul în echipa;
7. Montarea si utilizarea aparatelor electrice de joasa tensiune;
8. Montarea si utilizarea masinilor electrice;
9. Utilizarea instalatiilor de joasa tensiune;
10. Intretinerea masinilor, aparatelor si instalattilor electrice de joasa tensiune;
11. Realizarea circuitelor electronice din instalatiile electrice;
12. Realizarea instalatiilor pentru alimentarea masinilor electrice;
13. Exploatarea instalatiilor si echipamentelor electrice de joasa si medie tensiune;
14. Repararea defectelor în echipamente si instalatii electrice de medie si joasa tensiune;
15. Protectia instalatiilor electrice de joasa si medie tensiune;

CONDITII DE INSCRIERE :
Conditii de înscriere: învatamânt obligatoriu.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
Copie CI / BI;
Copie certificat de nastere;
Copie certificat de casatorie (daca este cazul)
Copia ultimului act de studii;
Adeverinta medicala (cu specificatia clinic sanatos);

TAXA DE CURS
Formalitatile de înscriere;
Activitatea de curs (teoretica si practica);
Suportul de curs;
Examenul de absolvire;
Eliberarea certificatului de calificare CNFPA/ ANC, recunoscut de MMFPS si MECTS.

CERTIFICARE CURS:
În urma absolvirii cursurilor se obtine un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii, si de Ministerul Educatiei, însotit de suplimentul descriptiv ce va confirma competentele dobândite.

EXAMENUL DE ABSOLVIRE
Examenul de absolvire consta într-o proba teoretica (test scris) si o proba practica.

CUM MA ÎNSCRIU LA ACEST CURS
Vezi pagina de CONTACT pentru mai multe detalii sau inscrie-te direct in sectiunea INSCRIERE

Pentru alte detalii sau informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati la numarul de telefon +40 752 530 070, sau pe urmatoarele adrese de e-mail: office@cursuricalificarebrasov.ro sau cursuricalificarebrasov@gmail.com


Fii diferit, califica-te!

RIAVIR

MIN

anc

Abonare newsletter

Daca doriti sa fiti informati despre cele mai noi cursuri, va invitam sa va abonati la newsletterul nostru

Urmareste-ne pe:

Facebooktwitteryoutube