Category Archives: Turism

Receptioner hotel

Category : Turism

Calificare: COD COR:422401

Durata: 9 luni
Conditii de acces: diploma de bacalaureat

CUI SE ADRESEAZA ACEST CURS
Persoanelor care vor sa profeseze în domeniul turismului si industria ospitalitatii, respectând cerintele UE;
Persoanelor care vor sa-si însuseasca cunostintele necesare unui receptioner de hotel eficient, de la cei mai buni specialisti în domeniul turismului;
Companiilor care doresc sa-si califice personalul în vederea cresterii motivarii acestora si îmbunatatirii calitatii serviciilor oferite clientilor.

UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL ?
Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, are avizul de specialitate de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismuluisi este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor – CNFPA/ ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari). Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeana.

COMPETENTE DOBANDITE:
Comunicare;
Norme de protectia muncii si PSI;
Marketingul în hotel;
Tehnologie hoteliera

CONDITII DE INSCRIERE
Conditii de înscriere: absolvent liceu cu diploma de Bacalaureat
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
Copie CI / BI;
Copie certificat de nastere;
Copie certificat de casatorie (daca este cazul)
Copia ultimului act de studii;
Adeverinta medicala (cu specificatia clinic sanatos);

TAXA DE CURS
Formalitatile de înscriere;
Activitatea de curs (teoretica si practica);
Suportul de curs;
Examenul de absolvire;
Eliberarea certificatului de calificare CNFPA/ ANC, recunoscut de MDRT, MMFPS si MECTS.

CERTIFICARE CURS
În urma absolvirii cursurilor se obtine un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, însotit de suplimentul descriptiv ce va confirma competentele dobandite.

EXAMENUL DE ABSOLVIRE
Examenul de absolvire consta într-o proba teoretica (test scris) si o proba orala, respectiv sustinerea unui proiect de absolvire.

CUM MA ÎNSCRIU LA ACEST CURS
Vezi pagina de CONTACT pentru mai multe detalii sau inscrie-te direct in sectiunea INSCRIERE

Pentru alte detalii sau informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati la numarul de telefon +40 752 530 070, sau pe urmatoarele adrese de e-mail: office@cursuricalificarebrasov.ro sau cursuricalificarebrasov@gmail.com


Ospatar Chelner

Category : Turism

Calificare: COD COR:513102

Durata: 6 luni
Conditii de acces: invatamantul obligatoriu

CUI SE ADRESEAZA ACEST CURS ?
Companiilor care doresc sa-si califice personalul în vederea cresterii motivarii acestorasi îmbunatatirii calitatii serviciilor oferite clientilor.
Persoanelor care vor sa profeseze în domeniul turismului ?i industria ospitalita?ii, respectând cerintele UE;
Persoanelor care vor sa-si însuseasca cuno?tin?ele necesare unui ospatar, de la cei mai buni specialisti în domeniu;

UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL ?
Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului ,are avizul de specialitate de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor – CNFPA/ ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari). Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeana.

COMPETENTE DOBANDITE:
Comunicare;
Norme de protectia muncii si PSI;
Igiena;
Tehnologia meseriei;

CONDITII DE INSCRIERE
Conditii de înscriere: invatamant obligatoriu;
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
Copie CI / BI;
Copie certificat de nastere;
Copie certificat de casatorie (daca este cazul)
Copia ultimului act de studii;
Adeverinta medicala (cu specificatia clinic sanatos);

TAXA DE CURS INCLUDE
Formalitatile de înscriere;
Activitatea de curs (teoretica si practica);
Suportul de curs;
Examenul de absolvire;
Eliberarea certificatului de calificare CNFPA/ ANC, recunoscut de MDRT, MMFPS si MECTS.

CERTIFICARE CURS
În urma absolvirii cursurilor se obtine un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protec?iei Socialesi de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, însotit de suplimentul descriptiv ce va confirma competentele dobândite.

EXAMENUL DE ABSOLVIRE
Examenul de absolvire consta într-o proba teoretica (test scris) si o proba orala, respectiv sustinerea unui proiect de absolvire.

CUM MA ÎNSCRIU LA ACEST CURS
Vezi pagina de CONTACT pentru mai multe detalii sau inscrie-te direct in sectiunea INSCRIERE

Pentru alte detalii sau informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati la numarul de telefon +40 752 530 070, sau pe urmatoarele adrese de e-mail: office@cursuricalificarebrasov.ro sau cursuricalificarebrasov@gmail.com

 


Manager in activitatea de turism

Tags :

Category : Turism

Curs specializare: COD COR 143908

Durata: 6 luni
Necesar la obtinerea Brevetului de Turism
Conditii de acces: studii superioare absolvite

CUI SE ADRESEAZA ACEST CURS?
Persoanelor care vor sa profeseze în domeniul turismului, respectând cerintele UE;
Persoanelor care vor sa avanseze în cariera prin urmarea cursului de perfectionare;
Persoanelor care doresc sa obtina brevetul în turism pentru demararea unei afaceri;
Persoanelor care vor sa-si însuseasca cunostintele necesare gestionarii unei afaceri în domeniul turismului, de la cei mai buni specialisti din acest domeniu.

UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL ?
Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Socialesi Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,are avizul de specialitate de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor – CNFPA/ ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari). Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeana.

COMPETENTE DOBANDITE:
1.Comunicare;
2.Elemente de drept si legislatie;
3.Management;
4.Management financiar;
5.Conducerea proceselor pentru ameliorarea continua a calitatii în unitate;
6.Marketing;
7.Controlul respectarii reglementarilor legale specifice;
8.Utilizarea tehnicii informatice si a sistemelor de operare.

CONDITII DE INSCRIERE
Conditii de înscriere: studii superioare finalizate prin examen de licenta.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
Copie CI / BI;
Copie certificat de nastere;
Copie certificat de casatorie (daca este cazul)
Copia ultimului act de studii;
Adeverinta medicala (cu specificatia clinic sanatos);

TAXA DE CURS
Formalitatile de înscriere; Activitatea de curs (teoretica si practica); Suportul de curs; Examenul de absolvire; Eliberarea certificatului de calificare CNFPA/ ANC, recunoscut de MDRT, MMFPS si MECTS.

CERTIFICARE CURS
În urma absolvirii cursurilor se obtine un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, însotit de suplimentul descriptiv ce va confirma competentele dobândite.

EXAMENUL DE ABSOLVIRE
Examenul de absolvire consta într-o proba teoretica (test scris) si o proba orala, respectiv sustinerea unui proiect de absolvire.

CUM MA ÎNSCRIU LA ACEST CURS
Vezi pagina de CONTACT pentru mai multe detalii sau inscrie-te direct in sectiunea INSCRIERE

Pentru alte detalii sau informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati la numarul de telefon +40 752 530 070, sau pe urmatoarele adrese de e-mail: office@cursuricalificarebrasov.ro sau cursuricalificarebrasov@gmail.com


Director de restaurant

Category : Turism

Specializare: COD COR 141111

Durata: 6 luni
Necesar la obtinerea Brevetului de Turism
Conditii de acces: diploma de bacalaureat
CUI SE ADRESEAZA ACEST CURS ?
Persoanelor care vor sa profeseze în domeniul industriei alimentatiei publice, respectând cerintele UE;
Persoanelor care vor sa avanseze în cariera prin urmarea cursului de perfectionare;
Persoanelor care doresc sa obtina brevetul în turism pentru demararea unei afaceri în domeniul industriei alimentatiei publice sau pentru gestionarea unui restaurant, bar, cafenea, etc.;
Persoanelor care vor sa-si însuseasca cuno?tintele necesare gestionarii unei unitati de alimentatie publica, de la cei mai buni specialisti în domeniu
UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL ?
Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,are avizul de specialitate de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor – CNFPA/ ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari). Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeana.

COMPTETENTE DOBANDITE:
Comunicare;
Elemente de drept si legislatie;
Management;
Management financiar;
Asigurarea calitatii produselor si serviciilor;
Marketing;
Controlul respectarii reglementarilor legale specifice;
Utilizarea tehnicii informatice si a sistemelor de operare în unitatile de alimentatie.

CONDITII DE INSCRIERE
Conditii de înscriere: absolvent liceu cu diploma de Bacalaureat
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
Copie CI / BI;
Copie certificat de nastere;
Copie certificat de casatorie (daca este cazul)
Copia ultimului act de studii;
Adeverinta medicala (cu specificatia clinic sanatos);

TAXA DE CURS INCLUDE
Formalitatile de înscriere;
Activitatea de curs (teoretica si practica);
Suportul de curs;
Examenul de absolvire;
Eliberarea certificatului de calificare CNFPA/ ANC, recunoscut de MDRT, MMFPS si MECTS.

CERTIFICARE CURS
În urma absolvirii cursurilor se obtine un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Socialesi de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, însotit de suplimentul descriptiv ce va confirma competentele dobândite.

EXAMENUL DE ABSOLVIRE
Examenul de absolvire consta într-o proba teoretica (test scris) si o proba orala, respectiv sustinerea unui proiect de absolvire.

CUM MA ÎNSCRIU LA ACEST CURS
Vezi pagina de CONTACT pentru mai multe detalii sau inscrie-te direct in sectiunea INSCRIERE

Pentru alte detalii sau informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati la numarul de telefon +40 752 530 070, sau pe urmatoarele adrese de e-mail: office@cursuricalificarebrasov.ro sau cursuricalificarebrasov@gmail.com


Director de hotel

Category : Turism

Specializare: COD COR 141105

Durata: 6 luni
Necesar la obtinerea Brevetului de Turism
Conditii de acces: diploma de bacalaureat
CUI SE ADRESEAZA ACEST CURS ?
Persoanelor care vor sa profeseze în domeniul turismului ti industria ospitalitatii, respectând cerintele UE;
Persoanelor care vor sa avanseze în cariera prin urmarea cursului de perfectionare;
Persoanelor care doresc sa obtina brevetul în turism pentru demararea unei afaceri în domeniul hotelier sau pentru gestionarea unei unitati de cazare;
Persoanelor care vor sa-si însuseasca cunottintele necesare gestionarii unei unitati de cazare, de la cei mai buni specialisti în domeniul turismului

UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL ?
Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,are avizul de specialitate de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor – CNFPA/ ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari). Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeana.

COMPETENTE DOBANDITE:
Comunicare;
Elemente de drept ti legislatie;
Management general;
Management financiar;
Asigurarea calitatii serviciilor;
Marketing;
Controlul respectarii reglementarilor legale specifice;
Utilizarea tehnicii informatice ti a sistemelor de operare în unitatile hoteliere

CONDITII DE INSCRIERE
Conditii de înscriere: absolvent liceu cu diploma de Bacalaureat
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
Copie CI / BI;
Copie certificat de nastere;
Copie certificat de casatorie (daca este cazul)
Copia ultimului act de studii;
Adeverinta medicala (cu specificatia clinic sanatos);

TAXA DE CURS INCLUDE
Formalitatile de înscriere;
Activitatea de curs (teoretica si practica);
Suportul de curs;
Fisele de lucru;
Examenul de absolvire;
Eliberarea certificatului de calificare CNFPA/ ANC, recunoscut de MDRT, MMFPS si MECTS.

CERTIFICARE CURS
În urma absolvirii cursurilor se obtine un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, însotit de suplimentul descriptiv ce va confirma competentele dobândite.

EXAMENUL DE ABSOLVIRE
Examenul de absolvire consta într-o proba teoretica (test scris) si o proba orala, respectiv sustinerea unui proiect de absolvire.

CUM MA ÎNSCRIU LA ACEST CURS
Vezi pagina de CONTACT pentru mai multe detalii.Pentru alte detalii sau informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati la numarul de telefon +40 752 530 070, sau pe urmatoarele adrese de e-mail: office@cursuricalificarebrasov.ro sau cursuricalificarebrasov@gmail.com

Pentru a ne contacta apasati aici 

Pentru inscriere apasati aici


Director de agentie de turism

Specializare: COD COR 143909

Durata: 6 luni
Necesar la obtinerea Brevetului de Turism
Conditii de acces: diploma de bacalaureat

CUI SE ADRESEAZA ACEST CURS ?
Persoanelor care vor sa profeseze în domeniul turismului, respectând cerintele UE;
Persoanelor care vor sa avanseze în cariera prin urmarea cursului de perfectionare;
Persoanelor care doresc sa obtina brevetul de turism pentru pentru gestionarea unei agentii de turism touroperatoare sau detailiste;
Persoanelor care vor sa-si însuseasca cunostintele necesare gestionarii unei agentii de turism, de la cei mai buni specialisti în domeniul turismului.

UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL ?
Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,are avizul de specialitate de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor – CNFPA/ ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari). Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeana.

COMPETENTE DOBANDITE:
Comunicare;
Elemente de drept si legislatie;
Management;
Management financiar;
Asigurarea calitatii serviciilor;
Marketing;
Controlul respectarii reglementarilor legale specifice;
Utilizarea tehnicii informatice si a sistemelor de operare în agentiile de turism

CONDITII DE INSCRIERE
Conditii de înscriere: absolvent liceu cu diploma de Bacalaureat
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
Copie CI / BI;
Copie certificat de nastere;
Copie certificat de casatorie (daca este cazul)
Copia ultimului act de studii;
Adeverinta medicala (cu specificatia clinic sanatos);

TAXA DE CURS INCLUDE
Formalitatile de înscriere;
Activitatea de curs (teoretica si practica);
Suportul de curs;
Examenul de absolvire;
Eliberarea certificatului de calificare CNFPA/ ANC, recunoscut de MDRT, MMFPS si MECTS.

CERTIFICARE CURS
În urma absolvirii cursurilor se obtine un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, însotit de suplimentul descriptiv ce va confirma competentele dobândite.

EXAMENUL DE ABSOLVIRE
Examenul de absolvire consta într-o proba teoretica (test scris) si o proba orala, respectiv sustinerea unui proiect de absolvire.

CUM MA ÎNSCRIU LA ACEST CURS
Vezi pagina de CONTACT pentru mai multe detalii sau inscrie-te direct in sectiuneaINSCRIERE

Pentru alte detalii sau informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati la numarul de telefon +40 752 530 070, sau pe urmatoarele adrese de e-mail: office@cursuricalificarebrasov.ro sau cursuricalificarebrasov@gmail.com


Camerista

Tags :

Category : Turism

Calificare: COD COR: 516201

Durata: 3 luni
Conditii de acces: invatamantul obligatoriu

CUI SE ADRESEAZA ACEST CURS ?
Companiilor care doresc sa-ti califice personalul în vederea cretterii motivarii acestora ti îmbunatatirii calitatii serviciilor oferite clientilor.
Persoanelor care vor sa profeseze în domeniul turismului si industria ospitalitatii, respectând cerintele UE;
Persoanelor care vor sa-si însuseasca cunostintele necesare unei cameriste, de la cei mai buni specialisti în domeniul turismului;

UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL ?
Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, are avizul de specialitate de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor – CNFPA/ ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari). Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeana.

COMPETENTE DOBANDITE:
Comunicare;
Norme igienico-sanitare;
Norme de protectie a muncii si PSI;
Tehnologia meseriei.

CONDITII DE INSCRIERE
Conditii de înscriere: invatamant obligatoriu
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
Copie CI / BI;
Copie certificat de nastere;
Copie certificat de casatorie (daca este cazul)
Copia ultimului act de studii;
Adeverinta medicala (cu specificatia clinic sanatos);

TAXA DE CURS INCLUDE
Formalitatile de înscriere;
Activitatea de curs (teoretica si practica);
Suportul de curs;
Examenul de absolvire;
Eliberarea certificatului de calificare CNFPA/ ANC, recunoscut de MDRT, MMFPS si MECTS.

CERTIFICARE CURS
În urma absolvirii cursurilor se obtine un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, însotit de suplimentul descriptiv ce va confirma competentele dobândite.

EXAMENUL DE ABSOLVIRE
Examenul de absolvire consta într-o proba teoretica (test scris) si o proba orala, respectiv sustinerea unui proiect de absolvire.

CUM MA ÎNSCRIU LA ACEST CURS
Vezi pagina de CONTACT pentru mai multe detalii sau inscrie-te direct in sectiunea INSCRIERE

Pentru alte detalii sau informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati la numarul de telefon +40 752 530 070, sau pe urmatoarele adrese de e-mail: office@cursuricalificarebrasov.ro sau cursuricalificarebrasov@gmail.com


Bucatar

Category : Turism

Calificare: COD COR:512001

Durata: 6 luni
Conditii de acces: invatamantul obligatoriu

CUI SE ADRESEAZA ACEST CURS ?
Persoanelor care vor sa profeseze în industria alimentatiei publice, respectând cerintele UE;
Persoanelor care vor sa-si însuseasca cunostintele necesare unui bucatar, de la cei mai buni specialisti în domeniul alimentatiei publice;
Companiilor care doresc sa-ti califice personalul în vederea cresterii motivarii acestora si îmbunatatirii calitatii serviciilor oferite clientilor

UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL
Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, are avizul de specialitate de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor – CNFPA/ ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari). Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeana.

COMPETENTE DOBANDITE:
Comunicare;
Protectia muncii si PSI;
Igiena;
Prevenirea poluarii mediului;
Tehnologia meseriei.

CONDITII DE INSCRIERE
Conditii de înscriere: invatamant obligatoriu;
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
Copie CI / BI;
Copie certificat de nastere;
Copie certificat de casatorie (daca este cazul)
Copia ultimului act de studii;
Adeverinta medicala (cu specificatia clinic sanatos);

TAXA DE CURS INCLUDE
Formalitatile de înscriere;
Activitatea de curs (teoretica si practica);
Suportul de curs;
Examenul de absolvire;
Eliberarea certificatului de calificare CNFPA/ ANC, recunoscut de MDRT, MMFPS si MECTS.

CERTIFICARE CURS
În urma absolvirii cursurilor se obtine un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, însotit de suplimentul descriptiv ce va confirma competentele dobândite.

EXAMENUL DE ABSOLVIRE
Examenul de absolvire consta într-o proba teoretica (test scris) si o proba orala, respectiv sustinerea unui proiect de absolvire.

CUM MA ÎNSCRIU LA ACEST CURS
Vezi pagina de CONTACT pentru mai multe detalii sau inscrie-te direct in sectiuneaINSCRIERE

Pentru alte detalii sau informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati la numarul de telefon +40 752 530 070, sau pe urmatoarele adrese de e-mail: office@cursuricalificarebrasov.ro sau cursuricalificarebrasov@gmail.com


Agent de turism Ghid

Category : Turism

Calificare: COD COR 422102

Durata: 9 luni
Conditii de acces: diploma de bacalaureat

Daca îti place sa calatoresti, vrei sa ai un stil de viata activ si sa înveti mereu ceva nou, meseriile de agent de turism si ghid reprezinta cea mai buna alegere. Afla secretele job-urilor de la cei mai buni din bransa.
La acest curs înveti despre: piata turistica, rezervari, ticketing, tehnici de vânzare, abilitati de prezentare, tehnici specifice pentru activitatile de agent si ghid, comunicare în limbi straine, conceperea pachetelor turistice, prezentarea destinatiilor si a obiectivelor turistice.
Scopul cursului este dezvoltarea competentelor de agent turism-ghid. Agentul de turism este persoana calificata care creeaza, promoveaza si comercializeaza programe turistice pentru turistii straini care viziteaza România si pentru turistii români care pleaca peste hotare.Turismul este unul dintre domeniile cele mai importante ale economiei mondiale cu un dinamism aparte si cu o crestere constanta care ofera flexiblitate dar si stabilitate in cariera.

Obiectivele cursului:
La finalul sesiunii absolventii vor fi capabili sa:promoveze si sa prezinte destinatii turistice, organizeze si sa însoteasca grupuri de turisti în diverse locatii, sa efectueze operatiunile contabile necesare vânzarii pachetelor turistice, sa lucreze în cadrul unei agentii de turism în calitate de agent de turism sau ghid, sa promoveze si sa vânda pachete turistice
Din tematica cursului:
Prospectarea pietei turistice
Conceperea si promovarea pachetelor turistice
Rezervarea si ticketingul
Relatia dintre agentul de turism si ghidul de turism
Tehnici eficiente de negociere în afaceri
Realizarea bazelor de date în activitatea de turism
Notiuni esentiale de comunicare într-o limba straina

COMPETENTE
Comunicare;
Norme de Sanatatea si Securitatea Muncii si PSI;
Geografie turistica;
Tehnica activitatii de agent de turism;
Tehnica activitatii de ghid.

CONDITII DE INSCRIERE
Conditii de înscriere: absolvent liceu cu diploma de Bacalaureat
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
Copie CI / BI;
Copie certificat de nastere;
Copie certificat de casatorie (daca este cazul)
Copia ultimului act de studii;
Adeverinta medicala (cu specificatia clinic sanatos);

TAXA DE CURS INCLUDE
Formalitatile de înscriere;
Activitatea de curs (teoretica si practica);
Suportul de curs;
Examenul de absolvire;
Eliberarea certificatului de calificare CNFPA/ ANC, recunoscut de MDRT, MMFPS si MECTS.

CERTIFICARE CURS
În urma absolvirii cursurilor se obtine un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, însotit de suplimentul descriptiv ce va confirma competentele dobândite.

EXAMENUL DE ABSOLVIRE
Examenul de absolvire consta într-o proba teoretica (test scris) si o proba orala, respectiv sustinerea unui proiect de absolvire.

CUM MA ÎNSCRIU LA ACEST CURS
Vezi pagina de CONTACT pentru mai multe detalii sau inscrie-te direct in sectiuneaINSCRIERE

Pentru alte detalii sau informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati la numarul de telefon +40 752 530 070, sau pe urmatoarele adrese de e-mail: office@cursuricalificarebrasov.ro sau cursuricalificarebrasov@gmail.com


Administrator pensiune turistica

Calificare: COD COR: 515203

Durata: 6 luni
Conditii de acces: invatamantul obligatoriu

CUI SE ADRESEAZA ACEST CURS ?
Persoanelor care vor sa profeseze in domeniul turismului si industria ospitalitatii, respectand cerintele UE;
Persoanelor care vor sa avanseze in cariera prin urmarea cursului de calificare;
Persoanelor care vor sa-si insuseasca cunostintele necesare gestionarii unei unitati de cazare, de la cei mai buni specialisti in domeniul turismului.
Companiilor care doresc sa-si califice personalul in vederea cresterii motivarii acestora si imbunatatirii calitatii serviciilor oferite clientilor

UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL ?
Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, are avizul de specialitate de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor – CNFPA/ ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari). Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeana.

COMPETENTE DOBANDITE:
Comunicare;
Coordonarea si conducerea activitatilor specifice in cadrul pensiunilor turistice;
Organizarea activitatii de marketing in pensiunile turistice;
Notiuni de drept si legislatie in turism;
Norme de protectia muncii, PSI si poluarea mediului;
Gestionarea informatiilor cu ajutorul calculatorului.

CONDITII DE INSCRIERE
Conditii de înscriere: invatamant obligatoriu
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
Copie CI / BI;
Copie certificat de nastere;
Copie certificat de casatorie (daca este cazul)
Copia ultimului act de studii;
Adeverinta medicala (cu specificatia clinic sanatos);

TAXA DE CURS INCLUDE
Formalitatile de înscriere;
Activitatea de curs (teoretica si practica);
Suportul de curs;
Examenul de absolvire;
Eliberarea certificatului de calificare CNFPA/ ANC, recunoscut de MDRT, MMFPS si MECTS.

CERTIFICARE CURS
În urma absolvirii cursurilor se obtine un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, însotit de suplimentul descriptiv ce va confirma competentele dobândite.

EXAMENUL DE ABSOLVIRE
Examenul de absolvire consta într-o proba teoretica (test scris) si o proba orala, respectiv sustinerea unui proiect de absolvire.

CUM MA ÎNSCRIU LA ACEST CURS
Vezi pagina de CONTACT pentru mai multe detalii sau inscrie-te direct in sectiunea INSCRIERE

Pentru alte detalii sau informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati la numarul de telefon +40 752 530 070, sau pe urmatoarele adrese de e-mail: office@cursuricalificarebrasov.ro sau cursuricalificarebrasov@gmail.com


Fii diferit, califica-te!

RIAVIR

MIN

anc

Abonare newsletter

Daca doriti sa fiti informati despre cele mai noi cursuri, va invitam sa va abonati la newsletterul nostru

Urmareste-ne pe:

Facebooktwitteryoutube