Eliberere certificate absolvire/calificare

Certificatele de absolvire/calificare se eliberează pe baza actului de identitate. Nu se percep taxe suplimentare (cu excepţia cazurilor specificate mai jos).


Program eliberare acte: In fiecare zi de miercuri in intervalul orar 11:00-13:00.

În situaţii bine intemeiate, cand titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat imputernicitului acestuia, pe baza unei procuri, autentificata la notariat, care sa mentioneze in mod expres faptul ca imputernicitul poate ridica certificate de absolvire/calificare


Duplicate

Pentru publicarea pierderii unui act de studii, titularul acestuia se adreseaz─â Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, anun┼úul urmand sa cuprinda urm─âtoarele date:

  • denumirea actului de studii original;
  • numele, initiala/ initialele prenumelui/ prenumelor tatalui (mamei), prenumele titularului;
  • anul finalizarii studiilor in cauza;
  • seria si numarul actului respectiv, numarul si data la care a fost inregistrat in registrul de evidenta a eliberarii actelor de studii;
  • denumirea institutiei emitente.

După publicarea anuntului, titularul actului de studii se va prezenta la sediul Riavir Formare Profesionala cu dovada publicarii in Monitorul Oficial si va depune o cerere de eliberare a duplicatului, urmand ca eliberarea acestuia sa aiba loc în 30 de zile de la aprobarea cererii.

Atenţie ! Duplicatul se elibereaza o singura dată în termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de eliberare a acestuia.

Program arhiva: Joi: 12:00 ÔÇô 14:00, telefon: +40 752 53 00 70.

Taxe percepute

Cautarea actelor în arhiva si, daca este cazul, eliberarea acestora                       70 lei
Eliberarea actelor in regim de urgenta                                                                       70 lei
Eliberarea duplicatelor certificatelor de tip Riavir Formare Profesionala             50 lei
Eliberarea duplicatelor certificatelor de calificare / absolvire                                 90 lei
Taxa de arhiva se percepe pentru procesul de căutare a actelor si, daca este cazul, pentru eliberarea actelor de studii neridicate în cel puţin 2 ani de la absolvire.


Apostilare si supralegalizare:

Pentru recunoasterea internationala a diplomelor, certificatelor de calificare profesionala, certificatelor de competente profesionale obtinute in Romania este necesara apostilarea (tari semnatare ale Conventiei de la Haga) sau supralegalizarea (tari nesemnatare ale Conventiei de la Haga). In vederea aplicarii apostilei sau a supralegalizarii de catre organele competente este necesara verificarea autenticitatii diplomelor, certificatelor de calificare profesionala, certificatelor de competenţe profesionale. Verificarea autenticitatii se face de catre institutia emitenta.Pentru verificarea autenticitatii certificatelor de competente profesionale eliberate de centrele de evaluare autorizate de ANC trebuie sa va adresati Directiei standarde ocupationale, calificari si atestare din cadrul Secretariatului Tehnic al ANC.

Pentru verificarea autenticitatii certificatelor de calificare si de absolvire obtinute in urma cursurilor de formare profesionala trebuie sa va adresati comisiei judetene care a autorizat furnizorul de formare profesionala, din judetul Brasov, strada Avram Iancu nr.53, etaj 1 camera 15.