CURS CALIFICARE MAȘINIST POD RULANT

CURS CALIFICARE MAȘINIST POD RULANT

Cod N.C.: 8333.1.1.

Tip program: Calificare

Tip certificate: Calificare

Durata program: 360 ore/ 3 luni

Conditii acces: învățământ obligatoriu

DESCRIEREA OBIECTIVELOR CURSULUI

Ocupaţia de mașinist pod rulant se referă la totalitatea competenţelor tehnice şi organizatorice care permit exploatarea în condiţii de securitate a macaralelor din grupa E de exploatare şi implică cunoştinţe şi abilităţi deosebite privind manevrarea în deplină securitate a macaralelor din grupa E.

Cursul nostru cuprinde o varietate de subiecte teoretice cu privire la tipuri de macarale, elemente de mecanică, modalități de utilizare, verificarea stării tehnice, întreținere, reparație și măsuri de prim ajutor în caz de avarii și accidente. În plus, în cadrul acestui curs vei beneficia de instruire practică alături de instructori calificați în domeniu.

UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL ?

Certificatul de calificare, eliberat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației, reglementat de lege ca act de studii cu recunoaștere națională și europeană și vor fi insoțite de suplimente descriptive ce cuprind  următoarele competențe profesionale dobândite și Autorizație eliberată de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat – ISCIR.

Certificatul de calificare recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar apostilat și tradus este recunoscut la nivel internațional.

COMPETETENTE DOBANDITE:

1. Comunicarea interpersonală
2. Perfecționarea pregătirii profesionale
3. Lucrul în echipă
4. Aplicarea normelor de PM, SU și a prescripțiilor tehnice
5. Completarea documentelor
6. Pregătirea și verificarea macaralei pentru lucru
7. Efectuarea operațiunilor  de încarcarea, transport și descarcare a sarcinilor
8. Semnalizarea defecțiunilor apărute
9. Predarea macaralei 

CONDIŢII DE INSCRIERE

Condiţii de înscriere: invățământ obligatoriu;

Copie CI / BI;

Copie certificat de naştere;

Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)

Copia ultimului act de studii;

Fișă de aptitudine eliberată de medic medicina muncii -cu specificaţia apt ocupația „macaragiu„;

TAXA DE CURS

Formalităţile de înscriere;

Activitatea de curs (teoretică şi practică);

Suportul de curs;

Examenul de absolvire;

Eliberarea certificatului de absolvire recunoscut de MMJS, ME.

CERTIFICARE CURS

În urma absolvirii cursului se obţine un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației, însoțit de suplimentul descriptiv ce  confirmă competențele dobândite și autorizația însoțită de talonul pentru vize anuale eliberat de ISCIR.

EXAMENUL DE ABSOLVIRE

Examenul de absolvire constă într-o probă teoretică (test scris) şi o probă practică.

About the Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may also like these